Blog

Có thể bạn chưa biết giấy cảm nhiệt dùng cho máy POS

Việc sử dụng thẻ thanh toán qua máy POS ngày càng phổ biến ở các nước phát triển. Tại Việt Nam các thành phố lớn cũng thường sử dụng máy POS để thanh toán tiền cho khách hàng. Vậy máy POS là gì? Giấy cảm nhiệt dùng cho máy POS có những loại nào?   Giấy cảm nhiệt dùng cho máy POS   1. POS là gì?   POS là một loại máy chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Máy POS có nguyên tắc hoạt động tương tự như máy…

Read More