Blog

Khổ giấy máy in bill và cách set khổ giấy in bill

Hướng dẫn phân biệt khổ giấy máy in bill và cách set khổ giấy in bill   Nhiều người dùng máy in bill tuy nhiên không biết được máy in bill của mình sử dụng khổ giấy nào để khi mua giấy in bill cho hợp lý. Để giải quyết thắc mắc này, GIB Việt Nam giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng qua bài viết này   Thứ nhất là máy in bill ở đây chúng tôi muốn nói đến ở đây là máy in bill…

Read More